Portfolio > Capricornia Liberalis

Detail 3 Capricornia Liberalis
Detail 3 Capricornia Liberalis
Acrylic, found foils and pop tabs
96" x 32"
2016